Memba blong palemen blong Luganville, Matai Seremiah italem se long last 4 yia we i pas, hemi bin stap risivim ol request blong iron sheet or kapa, we ikam long olketa pipol long constituency blong hem, mo olketa request ya iko more bikwan folem olketa damage we TC Harold i kosem long Luganville, mo hemi bin decide wetem executive blong hem blong oli pem wan machine blong prodiusum iron sheet or kapa blong hemi more cheap.

Photo: MP Matai Seremiah FB Page

Hemi talem se afta we help blong iron sheet or kapa i kasem olketa sapota blong hem we oli nidim gudfala shealter finis, distribution blong olketa kapa ya i save ko kasem olketa narafala pipol we oli stap long need blong wan shelter tu.

MP Seremiah italem se from we MP allocation bai ko everywan long cost blong machine mo olketa material we oli nidim blong prodiusum olketa iron sheet or kapa, hem olsem memba blong palemen blong Luganville bai hemi mas mitim olketa narafala cost blong man pawa tuketa wetem cost blong electricity blong machine ya i save statem ol wok blong mitim need blong shealter blong ol pipol blong Luganville.

FM 107 news i understand se hemia i festaem we wan memba blong palemen i pem wan machin blong prodiusum kapa afta we plante request we ol pipol long ol constituency oli stap mekem iko long ol MP blong olketa hemi ol request blong kapa.