Fes konfem Case blong covid19 long Kantry

Written by on November 11, 2020

Prime Minister Bob Loughman Weibur I announcem long tete morning fes kes blong Coronavirus long Vanuatu.

Prime Minister mo Minister blong Health long announcement blong Fes covid19 long Vanuatu/ Photo: FM107

Hemi talem se kes ia emi wan Ni Vanuatu we I aot long US mo pass tru long Sydney mo Auckland mo kam tru long Vanuatu.

PM Loughman I talem se patient ia I stap naoia long isolation mo ol helt otoroti I stap continue blong monitarem hem.

Case ia ol helt otoroti I muvum I ko long isolation ward long Vila central hospital mo oli stap monitarem mo tritim hem follem standard protocol blong COVID19 long Vanuatu

PM I askem tu long public mo ol bisnis haos blong oli continue blong follem ol advice we I kam long ministry blong helt.

PM I talem se ministry blong helt I advice blong ol bisnis mo service I continue normal nomo.


Continue reading

Current track

Title

Artist

Background
Translate